HR

 • Creëer als werkgever samen met uw medewerker de mogelijkheid voor een sabbatical.
 • Betrek uw personeel bij het bedenken van oplossingen als er veranderingen nodig zijn.
 • Laat niet alleen uw oudere werknemer de jongere werknemer coachen, maar ook andersom. De jongere werknemer brengt weer vaardigheden mee waar de oudere van kan leren. Denk aan vaardigheden op het gebied van social media, pc-gebruik, digitale fotografie etc…
 • Denk bij het plaatsen van vacatures na over hoe u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt bereiken. Verschillende organisaties en uitzendbureaus richten zich op diversiteit en arbeidsparticipatie. Denk aan Onbegrensd Talent, Emma at Work, G-krachten (Wajongers) of Wijzer Werken.
 • Zorg voor meer groen op de werkplek. Bloemen en planten geven je een goed gevoel en neutraliseren de lucht.
 • Voer een jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit.
 • Geef uw medewerkers de mogelijkheid werk en privé te combineren. Dit door open te staan voor flexwerken en parttime werken, of door bijvoorbeeld kinderopvang aan te bieden.
 • Stimuleer een gezonde levensstijl van uw medewerkers. Dit door bijvoorbeeld een gezonde lunch aan te bieden, korting op fitnesslessen te geven of fietsen naar het werk te faciliteren.
 • Moedig werknemersvrijwilligerswerk aan. Zij kunnen vrijwilligerswerk vinden via www.vrijwilligerswerk.nl.
 • Geef als werkgever aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers, bijvoorbeeld door hen te laten ontwikkelen op werkgebieden waardoor zij breder inzetbaar zijn.
 • Geef alle werknemers de kans hun vaardigheden te ontwikkelen, training en opleiding te volgen en hun carrière te ontwikkelen.
Alle tips helpen om uw bedrijf een beetje duurzamer te maken. Hiermee zet u een waardevolle eerste stap!
Wilt u meer doen? MVO STEPS helpt u in 4 stappen bij het opstellen van een succesvol MVO-beleid.