Algemeen

  • Begin gewoon. Bijsturen op basis van vergaard inzicht kan daarna altijd nog.
  • Breng ter inspiratie met medewerkers een bedrijfsbezoek aan een koploper op MVO-gebied binnen de branche.
  • Stel een MVO-werkgroep in en betrek medewerkers uit alle afdelingen van het bedrijf hierbij.
  • Betrek uw medewerkers vanaf de start bij de MVO-activiteiten en laat hen meebepalen welke maatregelen of acties u op MVO-gebied neemt.
  • Geef als directeur het goede voorbeeld
  • Gebruik het overzicht van hetgeen er al gebeurt in de organisatie op MVO-gebied als basis om prioriteiten te stellen of MVO-beleid op te stellen.
  • Bundel de binnen de organisatie aanwezige kennis op gebied van MVO in een overzichtelijke database. Hier kunnen andere medewerkers van leren.
  • Maak gebruik van mogelijke nationale en regionale subsidieregelingen voor MVO-investeringen. http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidies 
Alle tips helpen om uw bedrijf een beetje duurzamer te maken. Hiermee zet u een waardevolle eerste stap!
Wilt u meer doen? MVO STEPS helpt u in 4 stappen bij het opstellen van een succesvol MVO-beleid.